Home » Video » Bhajans » Kabir Bhajans

Kabir Bhajan by Gurumaa: Kuch Lena Na Dena

Views: 1 Language: Русский Bhajans 
Entry description:

Kuch Lena Na Dena Magan Rehna,
Panch Tattva ka ye bna Pinjra..

Ja mein bole meri Maina..

Language: Русский